Montagefilmer

På denna sida hittar du våra montagefilmer, som enkelt visar hur du skalar kulvert, och hur muffar och presskopplingar ska fästas. Här hittar du också en film som demonstrerar montage med boxfixtur och utläggning med hjälp av vinda.

 

Här hittar du montagefilmer för:

 

Skalning av kulvert

 

 

Muffar och presskopplingar

 

 

Vinda och utrullning av kulvert

 

Montage med bockfixtur