Brf Kamomillen

Brf Kamomillen

Brf Kamomillen

För att de boende i Brf Kamomillen skulle ostört kunna nyttja sina uteplatser under sommarmånaderna, utfördes större delen av monteringsarbetet under vårvinter samt höst. För att underlätta monteringsarbetet levererades bland annat raka längder

(max 12 m) mellan press T-rören.

 

Vi leverade totalt till de tre etapperna ca 15 000 m kulvert samt ca 3 500 stycken press T-rör.