Kustbevakningen

Kustbevakningen

Kustbevakningen utför bland annat sjöräddning och sjöövervakning utefter vår långa kust - från norr till söder - dygnets alla timmar - sommar som vinter. Även under den kallaste årstiden när vattnet fryser behöver båtarna tömmas på avloppsvatten och fyllas på med färskvatten.

 

För att säkerställa rinnande vatten året om har vi under 2004-2005 levererat 1500 meter EIGERFLEX kallvattenrör med värmekabel till tio olika anläggningar (kaj- och brygganläggningar) för Kustbevakningens fartyg. Från nedgrävda befintliga vatten- och avloppsledningar vid kajkanten läggs sedan EIGERFLEX rör i olika dimensioner, beroende på om det är för kallvatten eller avloppsvatten, utefter kajen ibland dolt hängande under, men även synligt.

EIGERFLEX är ett flexibelt färdigisolerat kall- och tryckavloppsvattenrör med självreglerande värmekabel, som används till transport av kallvatten och tryckavlopp där frysrisk förekommer.
 

Dimensionsområdet är från 25 mm till 100 mm. Mediaröret av PE 100 med isolering av polyuretan och mantel av PE. EIGERFLEX är mycket välisolerad, därför också mycket energisnål. För att maximera energibesparingen rekommenderar vi att reglera värmekabeln med termostat, som monteras direkt på mediaröret. EIGERFLEX är ett frostsäkert rör, säkrar rinnande vatten året om. Värmekabeln ligger utanpå mediaröret och kommer inte i beröring med vattnet, därför avger inte dricksvattnet någon smak eller lukt.

EIGERFLEX® kall- och avloppsvattenskulvert

med värmekabel