Specialprojekt, FLEXWELL

Specialprojekt, FLEXWELL

FLEXWELL borras under Roslagsbanan

I höjd med Naturhistoriska Riksmuseet behövde Fortum Fjärrvärme en kulvert dragen under järnvägsspåret. Ett driftstopp i tågtrafiken var inte tillåtet, tågen skulle gå som vanligt. Den enda möjligheten var att borra i banvallen under järnvägsspåret och låta borren ta kulvertröret i retur när den drogs tillbaka igenom. Två 40-meterslängder FLEXWELL fjärrvärmerör i dimension 98mm med mantel 171 mm, tillopp och retur drogs igenom i varsitt borrhål.

 

FLEXWELL är en flexibel stålrörkulvert som är dubbelmantlad för drifttemperaturer upp till +150 och 25 bar.

Konstruktionen gör att kulverten tål högre belastning samt är godkänd för att användas utan skyddsrör under järnväg.

 

Vi offererar borrning, kulvertdragning samt montage av koppling (grävning ingår ej).

 

Du kan även se vår video från installationsdagen.