Stockholms Slott

Stockholms Slott

Kungliga Slottet har en månghundraårig historia. När ändringar och utbyte av material skall göras ställs höga krav på kvalitet och många experter är inblandade. Allt material synas och granskas för att säkerhetställa att den bästa lösningen och den bästa kvalitén väljs. Därför blev vi hedrade och naturligtvis stolta över att vi valdes som leverantör av PEX-rörskulvert till Stockholms slott.

När installationen skulle ske bröts stengolvet upp och numrerades ute på slottsgården för att sedan läggas tillbaka på samma plats.

 

Ca 200 m MAXITHERM® PEX-rörskulvert, både enkel- och dubbelrör användes i de trånga utrymmena i valvets golv. Att just MAXITHERM® PEX valdes är bland annat på grund av de låga byggmåtten som inte gör avkall på isoleringsförmågan. En del specialtillverkade böjar fick tas fram i olika grader och längder.

 

Eftersom att kulverten och avsticken ligger dolt under valvens golv och inte är inspekterbara användes press T-rör för att de är 100 % säkra, odelbara och täta. Det finns heller ingen strypning i kopplingen utan den har fritt genomlopp.

 

När ni vandrar i valven så syns inte MAXITHERM® PEX-kulvert men vi finns där - under golvet.

MAXITHERM® PEX-rörskulvert