Vad är Lambda-värde?

Värmekonduktivitet betecknas med den grekiska bokstaven lambda λ och är den egenskap som anger hur bra ett material isolerar. Eftersom talet mäter ett materials värmeledningsförmåga, så används det för att redovisa isoleringsförmågan hos olika material. Lambda-värdet anges i Watt per kvadratmeter och är oberoende av materialets tjocklek. Ju lägre Lambda-värde desto bättre isolermaterial.

 

 

Maxitherm uppnår magiskt gränsvärde

Maxitherm har genom flera års forskning passerat en magisk gräns för sitt Lambda-värde. Aldrig någonsin har någon kulvertleverantör haft ett så lågt certifierat Lambda-värde. Maxitherms Lambda-värde har nu hamnat på

otroliga λ0,0199 W/mK, vilket kommer att resultera i stora besparingar för kund och miljö, bland annat genom lägre driftskostnader.

Bostadsområde

Det otroligt låga λ0,0199 W/mK kommer att på flera sätt bidra till en hållbar miljö. De goda isoleregenskaperna förbättrar energieffektiviteten, vilket minskar behov av energi för uppvärmning och kylning.

 

Världens lägsta Lambda-värde för kulvertsystem

 

Du hittar Lambda-värden och värmeförluster i Maxitherms produktkataloger som du finner på våra produktsidor.