Flexibel PE-kulvert

COOLFLEX Flexibel PE-kulvert

BilagaStorlek
PDF icon Katalog3.61 MB
PDF icon Sortimentlista604.24 KB

COOLFLEX, flexibel förisolerad kulvert med ett mediarör av PE 100 för fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten

Rörsystemet är speciellt utformat för fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. Används också industriellt och med restriktioner (temperatur) för kombinerad värmepump med värme och kyla. 
 

Läs mer

COOLFLEX är ett flexibelt rörsystem som ingår i MAXITHERM VVS AB sortiment. Detta rörsystem är speciellt utformat för fjärrkyla och lokala nätverk. Änvänds också industriellt och med restriktioner (temperatur) för kombinerad värmepump med värme och kyla. 

 

COOLFLEX fjärrkylerör har ett mediarör av högdensitet polyeten (PE100) enligt standard SS-EN 12201. Polyetenrör är standard för dricksvatten och avloppsrör, och också gassektorn. Rören skarvas med skruvkopplingar, mekanisk koppling och med normal svetskoppling eller spegelsvetsning. 

 

Isoleringen är CFC-fritt flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden. 

COOLFLEX fjärrkylerör kan kopplas ihop med alla typer av rörsystem. Det är möjligt att förlägga rören både över och under befintliga rör och kan lätt passeras. Med COOLFLEX kan man välja den kortaste vägen utan att tänka på de begränsningar som krävs enligt de klassiska metoder för rörkonstruktion. Det flexibla COOLFLEX-röret levereras i önskad längd i rulle. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare. Detta i sin tur ger stora besparingar för arbete under mark. 

 

Med betraktande av den mycket korta tid som krävs för installation är COOLFLEX fjärrkylerör inte bara en teknisk idealisk lösning, utan också nyckeln till att spara tid och kostnader vid upprättande av fjärrkylenät etc. Mindre samordning krävs på plats och rören läggs snabbt och enkelt. 

Användningsområde

För fjärrkyla, kall-/dricks- och avloppsvatten. Tryckklass PN 16. Temperatur -20°C till +30°C.

Flexibilitet

Böjligheten på COOLFLEX® tillåter en enkel och problemfri anpassning vid praktiskt taget alla förutsättningar. Rören kan förläggas över eller under befintliga ledningar, hinder kan då lätt passeras.

Leveranslängder

Det flexibla COOLFLEX-röret levereras i önskad längd på rulle, upp till 520 m. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark. 

Mediarör

Polyeten PE100 med hög densitet, enligt SS-EN 12201.

Isolering

Isoleringen består av miljövänligt CFC-fritt polyuretanskum. 100 % CO2-blåst polyuretanskum (PUR).

Mantel

Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Tryckfallsdiagram
Värmeförluster
Sortiment
Tryckfallsdiagram för vatten

DN 20 - DN 125 / SDR 11

 

Vattentemperatur 10 °C 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Tryckfallsdiagram 30 % etylenglykol

DN 20 - DN 125 / SDR 11

 

Medeltemperatur (vatten/glykol) 10°C 

Etylenglykol 30 % koncentration 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Markförlagda rör

För sortiment se COOLFLEX katalog.