Rakt isolerat PE-rör

COOLMANT Rakt isolerat PE-rör

BilagaStorlek
PDF icon Katalog3.38 MB
PDF icon Sortimentlista SDR 17101.73 KB
PDF icon Sortimentlista SDR 11101.64 KB

COOLMANT för fjärrkyla, dricks- och avloppsvatten.

Stamrör speciellt utformat för fjärrkyla och lokala nätverk. Används också industriellt och med restriktioner (temperatur) för kombinerad värmepump med värme och kyla. 

Läs mer

COOLMANT fjärrkylerör har ett mediarör av högdensitet polyeten (PE100) enligt standard SS-EN 12201. Polyetenrör är standard för dricksvatten och avloppsvatten. Rören skarvas med skruvkopplingar, mekanisk koppling och med normal svetskoppling eller spegelsvetsning. 

 

Isoleringen är CFC-fritt, 100 % CO2-blåst polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden. Yttermanteln uppfyller kraven enligt EN 253, som försäkrar att röret (fjärrkyleröret) skyddas mot mekanisk åverkan och förhindrar vatten att tränga in i systemet. Röret kan installeras vid utomhustemperatur ner till 0°C. 

 

I kombination med det flexibla COOLFLEX gör dessa funktioner det möjligt att genomföra applikationer med varierande krav som ställs i terrängen. 

Användningsområden

För fjärrkyla, dricks- och avloppsvatten. Tryckklass PN 16 resp PN 10. Temperaturintervall -20°C till +30°C.

Flexibilitet

I kombination med det flexibla COOLFLEX gör dessa funktioner det möjligt att genomföra applikationer med varierande krav som ställs i terrängen. 

Leveranslängder

COOLMANT levereras i längder om 6 och 12 meter.

Mediarör

Polyeten PE100 med hög densitet, enligt SS-EN 12201.

Isolering

Isoleringen består av miljövänligt CFC-fritt polyuretanskum. 100 % CO2-blåst polyuretanskum (PUR).

Mantel

Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Tryckfallsdiagram
Värmeförluster
Sortiment
Tryckfallsdiagram för vatten

Ø 125 - 315 mm / SDR 11

 

Vattentemperatur 10°C 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Tryckfallsdiagram för 30 % etylenglykol

Ø 125 - 315 mm / SDR 11

 

Medeltemperatur 10°C 

Etylenglykol 30 % koncentration 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Tryckfallsdiagram för vatten

Ø 125 - 315 mm / SDR 17

 

Vattentemperatur 10°C 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Tryckfallsdiagram för 30% etylenglykol

Ø 125 - 315 mm / SDR 17

 

Medeltemperatur 10°C 

Etylenglykol 30 % koncentration 

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) 

(1 mmWS = 9.81 Pa) 

Markförlagda rör

För sortiment se COOLMANT katalog.