Kall-& avloppsvattenrör

EIGERFLEX Kall-& avloppsvattenrör

BilagaStorlek
PDF icon Katalog2.73 MB
PDF icon Sortimentlista855.46 KB

EIGERFLEX, för kalla och frostiga förhållanden.

Anpassningsbar till all tänkbar terräng och kan användas där det är omöjligt att lägga normala kallvattenrör på frostfritt djup. Levereras med värmekabel.

Läs mer

EIGERFLEX är ett förisolerat, flexibelt rörsystem som ingår i MAXITHERM® VVS AB:s sortiment. Detta rörsystem är speciellt utformat för kallvatten och avloppsvatten.

 

EIGERFLEX är utrustad med en självreglerande värmekabel som möjliggör installation där frysrisk förekommer, både ovan och i mark. EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert har ett mediarör tillverkat av högdensitetspolyeten (PE 100) enligt standard DIN EN 12201. Polyetenrör är standard för dricksvatten- och avloppsvattensystem.

 

EIGERFLEX är perfekt anpassat efter de tidigare nämnda användningsområdena. Rören kan skarvas med skruvkoppling, elsvetskoppling eller spegelsvetsning. Isoleringen består av ett CFC-fritt, flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden. Flexibiliteten hos EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert gör att den enkelt kan anpassas efter alla rördragningsförhållanden utan problem. Det är möjligt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan enkelt kringgås.

 

Med den flexibla EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten kan du välja den enklaste vägen utan att behöva tänka på de begränsningar som uppstår till följd av den klassiska metoden för rörkonstruktion.

 

Den självreglerande värmekabeln (FPC) har direktkontakt med mediaröret genom värmekabelkanalen. Värmekabeln har en värmekapacitet på 18 W/m. EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert förtillverkas och levereras i önskad längd; det resulterar i att samma höga prestanda alltid erhålls, oavsett kvantitet. Den maximala längden på värmekretsen är 100 m.

 

Den flexibla EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten levereras i önskad längd på rulle. Tack vare de generösa leveranslängderna, möjliggörs läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare, vilket i sin tur leder till stora besparingar för arbete under jord då installationen går både snabbare och smidigare.

Användningsområden

Självreglerande värmekabel för kall- och avloppsvatten. Tryckklass PN 16. Temperaturintervall -30 till +20°C.

 

Flexibilitet

Flexibiliteten hos EIGERFLEX-kallvattenrörskulvert gör att den enkelt kan anpassas efter alla rördragningsförhållanden utan problem. Det är möjligt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan enkelt kringgås.

Leveranslängder

Den flexibla EIGERFLEX-kallvattenrörskulverten levereras i önskad längd på rulle, max 520 m. Tack vare de generösa leveranslängderna möjliggörs läggning utan skarv.

Mantel

Manteln är skarvlöst extruderad och består av lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

 

Mediarör

Polyeten, klass PE100, SDR 11, enligt DIN SS-EN 1 2201 / DIN 8074 / DIN 8075.

Isolering

CFC-fritt, 100% CO2-blåst polyuretanskum (PUR).

Tryckfallsdiagram
Värmeförluster
Sortiment
Vattentemperatur 20 °C

25 mm - 110 mm (SDR 11).

Råhetstal ε = 0.01 mm (PE100) (1 mmVp = 9.81 Pa).

Värmeförluster vid olika utomhus- eller yttemperaturer på manteln.

Om värmeförlusterna överstiger 14 W/m kan värmekabeln inte längre kompensera för dem och frysrisk förekommer.

För EIGERFLEX finns ingen lägsta marktemperatur.

Värmeförluster för nedgrävd EIGERFLEX.
Värmeförluster för EIGERFLEX® installerad ovan jord.

Den lägsta temperaturen ovan jord för alla EIGERFLEX dimensioner är -30°C.

För sortiment se Eigerflex katalog.