ALUPEX-rörskulvert

MAXITHERM® ALUPEX-rörskulvert

BilagaStorlek
PDF icon Katalog3.48 MB

MAXITHERM® ALUPEX-rörskulvert. Mycket motståndskraftig mot kemikalier och aggressivt vatten.

 

Ett förisolerat flexibelt rörsystem bestående av tvärbundenpolyeten (PEXa) och aluminium. Mediaröret är uppbyggt av tre lager, inner- och ytterlager av PEX och mellanlagret av aluminium. ALUPEX finns i enkel- och dubbelutförande i dimensioner mellan 16-32 mm. ALUPEX är okänsligt mot aggressivt vatten; låga tryckförluster; mycket god motståndskraft mot kemikalier.

Läs mer

För mer information se PDF-fil eller kontakta Maxitherm.

Användningsområde

För värme eller tappvarmvatten, enkel- och dubbelutförande. Tryckklass PN 6, PN 10. Temperatur upp till +95°C.

Flexibilitet

Tack vare kulvertens konstruktion är de lätta att böja vilket medför att stenar, träd och buskar inte måste tas bort. Detta medför i sin tur att bland annat återställningsarbetet minskar.

Leveranslängder

Det flexibla ALUPEX-röret levereras i önskad längd på rulle, upp till 780 meter. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark.

Mediarör

Grundmaterial: Högdensitetspolyeten (PE-HD), tvärbunden polyeten (PEXc) samt syrediffusionspärr av aluminium. Okänsligt mot aggressivt vatten; låga tryckförluster; mycket god motståndskraft mot kemikalier.

Isolering

Isoleringen består av CFC-fritt, cyclopentanblåst polyuretanskum (PUR) med utomordentliga värmeegenskaper.

Mantel

Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Tryckfallsdiagram
Värmeförluster
Sortiment
Värme, 10 bar

Vattentemperatur 80 °C.

Råhetstal 1m = 9810 Pa = 0,0981 bar.

Värme, 10 bar

För sortiment se ALUPEX katalog.