Kopparrörskulvert

MAXITHERM® Kopparrörskulvert

BilagaStorlek
PDF icon Katalog4.36 MB

MAXITHERM® Kopparrörskulvert, upp till 250 meter på rulle.
Mediarör av mjukglödgad koppar R220, EN 1057.

Lätt att böja i kombination med längder upp till 250 m - låg läggningskostnad - drift temperatur upp till 120ºC och drifttryck 16 bar. Mantelrör av lågdensitetspolyeten, PE-LD, som skyddar mot mekanisk påverkan och fukt.

Läs mer

MAXITHERM® Kopparrörskulvert för värme och tappvarmvatten är ett flexibelt rörsystem för temperaturer upp till +120°C och 16 bar.

Värmeisoleringen består av ett miljövänligt CFC-fritt polyuretanskum med utomordentliga värmeegenskaper. Böjligheten på kopparrörskulverten tillåter en enkel och problemfri anpassning vid praktiskt taget alla förutsättningar. Rören kan förläggas över eller under befintliga ledningar, hinder kan då lätt passeras.

 

Med MAXITHERM® Kopparrörskulvert kan man välja den kortaste vägen, utan att tänka på konventionella rörkonstruktioner.

 

MAXITHERM® Kopparrörskulvert kan levereras i önskad längd, den kan läggas i mark i en längd utan skarv. Rörgraven kan därför bli avsevärt smalare. Därigenom blir grävningsarbetet betydligt mindre och dessutom blir den totala läggningskostnaden lägre.

 

MAXITHERM® Kopparrörskulvert är inte bara en teknisk idealisk lösning. Det snabba förläggningssättet är nyckeln till att reducera de totala kostnaderna och den mycket snabba och lätta installationen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Enkel- och dubbelrör för värme och enkelrör för tappvarmvatten. Tryckklass PN 16. Drifttemperatur upp till +120°C.

FLEXIBILITET

Det flexibla CFC-fria polyuretanskummet har mycket bra isoleringsförmåga och ger böjlighet utan att försvaga isoleringsförmågan.

LEVERANSLÄNGDER

Den flexibla kopparröskulverten levereras i önskad längd på rulle, upp till 250m. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark.

MEDIARÖR

Mjuk koppar, R220 till EN1057. Syrefri koppar, deoxiderad med fosfor. SF-Cu F22 till DIN17671.

ISOLERING

CFC-fritt, cyclopentanblåst polyuretanskum (PUR).

MANTEL

Manteln är skarvlöst extruderad och består av lågdensitetspolyeten, PE-LD. Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Tryckfallsdiagram
Sortiment
Vattentemperatur 80 °C

Råhetstal ε = 0.0015 mm (koppar) (1 mmWS = 9.81 Pa).

För sortiment se Koppar katalog.