PEX-rörskulvert

Calpex PEX-rörskulvert

BilagaStorlek
PDF icon Sortimentlista1.23 MB
PDF icon Drift/Skötsel4.55 MB
PDF icon Katalog 20229.94 MB

Calpex PEX-rörskulvert är en kostnadseffektiv lösning för transport av värme- och tappvarmvatten.

Idealisk för användning i små och medelstora värmeanläggningar, poolinstallationer, tappvarmvatten- och kylsystem.

Läs mer

Calpex PEX-rörskulvert är registrerat varumärke för ett flexibelt rörsystem från MAXITHERM VVS AB, särskilt utformade för lågtemperaturanvändning. Den är idealisk för användning i små och medelstora anläggningar och lokala nätverk för uppvärmning, inom industri och lantbruk, poolinstallationer, tappvarmvatten- och kylsystem.

Calpex PEX-rörskulvert har ett mediarör av tvärbunden polyeten, PEXa. Detta material har valts därför att det besitter utmärkta termiska och mekaniska egenskaper. Det är ett korrosionsbeständigt och kemiskt resistent material. Produkten är fri från skadliga ämnen, vilket gör den extremt skonsam för miljön.

PEXa röret i värmeserien är utrustad med en syrediffusionspärr (EVOH). Isoleringen är CFC-fritt flexibelt polyuretanskum med mycket bra isoleringsvärden.

Böjligheten på Calpex PEX-rörskulvert gör det mesta möjligt. Det går enkelt att passera över eller under befintliga ledningar och hinder kan lätt kringgås.

Med Calpex PEX-rörskulvert kan man välja den kortaste vägen utan att tänka på de begränsningar som krävs enligt den klassiska metoden för rörkonstruktion.

Den flexibla Calpex PEX-rörskulverten levereras i önskad längd i rulle. Långa leveranlängder möjliggör läggning utan skarv i mark. Detta innebär att rörgraven kan vara betydligt smalare vilket i sin tur ger stora besparingar för arbete under jord. Detta gäller särskilt dubbelrör.

Med beaktande av den mycket korta tid som krävs för installation är Calpex PEX-rörskulvert inte bara en teknisk idealisk lösning, utan också nyckeln till att spara tid och kostnader vid upprättande av fjärrvärmenät. Det krävs mindre samordning på plats och rören läggs snabbt och enkelt.

De fysikaliska egenskaper PEXa röret har i kombination med isoleringen innebär att termisk expansion kan ignoreras när du använder denna produkt.

Att installera anslutande delar är mycket enkelt. Övergångarna monteras snabbt och säkert med konventionella skruvkopplingar, press- eller svetskopplingar. Det breda utbudet av tillbehör gör att lösningar kan väljas för varje tillfälle.

 

MAXITHERM® rörsystem och prefabricerade delar tillverkas enligt den nya standarden EN 15632-1/EN 15632-2.
Detta certifikat är utfärdat av IMA i Dresden, som är ett oberoende institut. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För värme eller tappvarmvatten. Tryckklass PN 6, PN 10. Kontinuerlig drifttemperatur +80°C, max tillfällig drifttemperatur +95°C.

FLEXIBILITET

Tack vare kulvertens konstruktion är de lätta att böja, varför stenar, träd och buskar inte behöver tas bort vilket medför en liten inverkan på marken.

LEVERANSLÄNGDER

Den flexibla PEX-rörskulverten levereras i önskad längd på rulle, upp till 1000m. Långa leveranslängder möjliggör läggning utan skarv i mark. 

MEDIARÖR

Okänsligt mot aggressivt vatten, låga tryckförluster, mycket god motståndskraft mot kemikalier. Tvärbunden polyeten (PEXa) med syrediffusionspärr (EVOH)

ISOLERING

Värme; CFC-fritt, cyclopentanblåst polyuretanskum (PUR) med λ-värde 0.0199 W/mK, (dim 160mm har λ-värde 0.0260 W/mK)
Sanitär; CFC-fritt, 100% CO2-blåst polyuretanskum (PUR) med  λ- värde 0.0234 W/mK.

MANTEL

Manteln är skarvlöst extruderad och består av linjär lågdensitetspolyeten (LLD-PE). Den skyddar mot mekanisk påverkan och hindrar fukt från att tränga in.

Tryckfallsdiagram
Värmeförluster
Sortiment
Värme, 6 bar

Vattentemperatur 80°C, Råhetstal ε = 0.007 mm (PEXa), (1 mmWS = 9.81 Pa).

Sanitär, 10 bar

Vattentemperatur 60 °C, Råhetstal ε = 0.007 mm (PEXa) (1 mmWS = 9.81 Pa).

Värme, 6 bar
Sanitär, 10 bar

För sortiment se MAXITHERM® PEX katalog.